תכן מבנים
פרוייקטים
פרוייקטים

בתי משפט-קריון

מבנה בשטח כולל של כ-25,000 מ"ר

שבוצע בשנת 1999 על ידי חברת צמח המרמן

במתחם הקריון בהתאם לתכנון אדריכלי של משרד אבנר שר 

ניהול הפרויקט על י די אפריים דרורי ,יאיר רינקוב ונתנאל פיגלין (ז"ל)

תכן מבנים בע"מ  I  דרך עכו 47 , קרית מוצקין  26367  I  טל רב קווי:  04-8716413  I  פקס: 04-8708392  I  דוא"ל : office@techen.co.il  |  אודות הנגישות

הפעל נגישות